Spacer

Huis van het boek & Airport Library presenteren 'Songs of war and peace - proud to be a beggar'

In 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid na de Duitse bezetting. In het kader van de herdenking van de bevrijding presenteren Airport Library en Huis van het boek en de tentoonstelling ‘Songs of War and Peace - Proud to be a Beggar’.

Van oudsher zingen Nederlanders graag. In de zestiende en zeventiende eeuw heeft geen enkel land zoveel liedboeken geproduceerd als Nederland. Ook daarna bleef het liedboek geliefd. In deze kleine tentoonstelling wordt het verhaal verteld van circa vijf eeuwen liedboeken en liederen en worden Nederlandse liedboeken uit de Tweede Wereldoorlog en de bevrijdingsperiode getoond. Liedboeken bieden hun eigen kijk op die roerige jaren. Daarnaast worden twee onderdelen van de Nederlandse zangtraditie waaruit deze liedboeken voortkomen uitgelicht: ten eerste de rijke liedcultuur uit de jaren ’30 van de vorige eeuw; en ten tweede de geuzenliederen uit de tijd van de Nederlandse opstand en de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spaanse overheersers (1568-1648). Het Nederlandse volkslied,  het ‘Wilhelmus’ is het bekendste geuzenlied.

Airport Library in Amsterdam heeft Huis van het boek benaderd om samen een tentoonstelling te ontwikkelen in het kader van 75 jaar vrijheid. Samenstellers en bruikleengevers van de tentoonstelling zijn Jan Bos (liedboekjes.blog) en Martine de Bruin namens het Meertens Instituut.

Lees het persbericht