Spacer

2019: Rembrandtjaar

In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn, één van de grootste schilders van Nederland, overleed. Daarom wordt zijn leven en de Gouden Eeuw waarin hij leefde een jaar lang gevierd met fantastische tentoonstellingen en evenementen. Ook in de Airport Library is een kleine tentoonstelling te zien met boeken over Rembrandt.

Rembrandt is een inspiratie voor schrijvers, vroeger en nu. En aangezien hij over de hele wereld bekend is, zijn boeken over hem die in het Nederlands zijn verschenen ook vertaald in vele talen. Literaire en historische boeken, kinderboeken en zelfs graphic novels. De getoonde vertalingen in de Airport Library komen uit de bibliotheekcollectie van het Nederlands Letterenfonds. De meeste verschenen met steun van dit fonds. Daarnaast is in de de collectie van de Airport Library vele nieuwe boeken opgenomen over Rembrandt.