Spacer

Tentoonstelling Slauerhoff

120 jaar geleden werd Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936), een van de belangrijkste Nederlandse dichters en schrijvers van de twintigste eeuw, geboren in Leeuwarden - nu de Culturele Hoofdstad van Europa. Als scheepsarts reisde hij de wereld rond; in zijn gedichten, verhalen en romans komen exotische thema's veelvuldig terug. Ter gelegenheid van zijn 120ste geboortedag is nu in de Airport Library op Schiphol, de meest internationale plek van Nederland, een tentoonstelling aan Slauerhoff gewijd. 

J.J. Slauerhoff

Als romaticus - immer verlangend naar elders - neemt Slauerhoff een unieke plaats in in de Nederlandse literatuur. Na zijn studie geneeskunde voer hij als scheepsarts op het Verre Oosten en later ook op Zuid-Amerika. Hij debuteerde in 1923 met zijn bundel Archipel, waarin bijna alle elementen uit zijn latere werk al aanwezig zijn. Zijn fascinatie voor China vond zijn weerslag in vele gedichten (onder meer gebundeld in Eldorado, Saturnus en Serenade) en in de roman Het verboden rijk. Zijn zwakke gestel was steeds oorzaak van afgebroken werkcontracten. Op die manier leed hij een zwervend bestaan. 'Aleen in mijn gedichten kan ik wonen,/ Nooit vond ik ergens anders onderdak' luiden de eerste regels van een van zijn bekendste gedichten ('Woninglooze'), die als programmatisch beschouwd kunnen worden voor zijn leven en werk. 

Poëzie en proza van Slauerhoff is inmiddels in 25 talen vertaald. Een groot deel van die vertalingen kan tot 10 november 2018 worden bekeken in de Airport Library.

De tentoonstelling haakt ook aan bij het thema 'opstand'van de Maand van de Geschiedenis (oktober). Zo is zijn roman De opstand van Guadalajara in meerdere talen op de tentoonstelling te zien. Daarnaast is er een digitale expositie ingericht over het thema opstand in de Nederlandse literatuur. 

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad verscheen deze maand (oktober 2018) ook zijn gedicht 'In Memoriam Patris' in een speciale jubileumeditie in tien talen. 

Nederlands Letterenfonds, partner van de Airport Library, heeft de tentoonstelling over Slauerhoff samengesteld en heeft vertalingen beschikbaar gesteld voor de bezoekers van de Airport Library. 

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,

Inkeld myn gedichten binne my ta wente,

Sòlo en mis poemas puedo vivir,

My poems are my only habitacion,

Só nos meus poemas encontro morada,

Net in my gedigte ka ek woon,