Organisatie

Airport Library is een vestiging van de gezamelijke Nederlandse openbare bibliotheken. ProBiblio, de service-organisatie voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland, speelde een grote rol in de totstandkoming.

Het initiatief voor de bibliotheek op Schiphol is door een groep van bibliotheekorganisaties genomen: naast ProBiblio zijn dat de Vereniging van Openbare Bibliotheken (branchevereniging VOB) en de openbare bibliotheken van Amsterdam en Haarlemmermeer. Deze groep heeft de grote lijnen ontwikkeld van het concept, dat door ProBiblio is uitgewerkt en gerealiseerd. Gedurende het traject heeft de toenmalige projectleider van de dependance van het Rijksmuseum op Schiphol als adviseur opgetreden.

Na de opening wordt Airport Library bestuurd door een kleine stuurgroep, met vertegenwoordigers van de directie van de openbare bibliotheken van Amsterdam en Haarlemmermeer en van ProBiblio.

Airport Library wordt financieel mogelijk gemaakt door Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naast de Schiphol Group als belangrijke sponsor, hebben een groot aantal andere partijen een bijdrage geleverd aan de totstandkoming. Voor de opbouw van de collectie zijn verschillende leidende nationale instellingen benaderd voor wie aandacht voor hun deel van de Nederlandse cultuur op Schiphol past bij de doelstelling. Andere sponsors zijn enkele bibliotheekorganisaties.

 

Missie
Airport Library is een gastvrije en inspirerende bibliotheek die door middel van een compacte en hoogwaardige collectie van boeken en digitale media een staalkaart biedt van de Nederlandse kunst en cultuur aan de intercontinentale reizigers op Schiphol.

Visie
Airport Library wil zijn missie verwezenlijken door de voortdurend toegankelijke bibliotheek te voorzien van een kwalitatief hoogwaardige collectie die verrassend en intrigerend wordt gepresenteerd in een uitdagende inrichting met deskundig en nieuwsgierig personeel. Airport Library is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Nederlandse bibliotheekbranche.

Succesbepalende factoren

  • Draagvlak in de branche
  • Een compacte en hoogwaardige collectie
  • Enthousiast dienstbaar personeel

Download het jaarverslag 2013 van Airport Library